Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Giả làm bạn trai

Giả làm bạn trai

Tác giả: Tây Đại Tân

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, hào môn thế gia, hài hước, ấm áp, HE.

Độ dài: 38 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Giả làm bạn trai”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Canh miến tiết vịt

Canh Miến Tiết Vịt

Tác giả: Thiên Bắc Văn Thu

Thể loại: Hiện đại, linh dị thần quái, 1×1, HE

Độ dài: 11 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Canh miến tiết vịt”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đồn Công an Thần Kinh

Đồn Công An Thần Kinh

Tác giả: Lục Giác Mã

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc công, phẫn trư ăn hổ thụ, hài, HE

Độ dài: 25 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đồn Công an Thần Kinh”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mất trí nhớ đừng nháo

Mất trí nhớ đừng nháo

Tác giả: Nhân Thể Cốt Giá

Thể loại:Hào môn thế gia, giới giải trí, ông trời tác hợp.

Độ dài: 119 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mất trí nhớ đừng nháo”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Chúng ta chia tay đi

Chúng ta chia tay đi

Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ,  1×1, HE

Độ dài: 9 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Chúng ta chia tay đi”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Thú cá ma đầu hảo quá niên

Tác giả: 5 Ngốc 呆呆呆呆呆

Thể loại: Xuyên việt thời không, linh hồn chuyển hoán, tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa.

Độ dài: 57 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày”