Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuân phong trầm túy đích vãn thượng

Xuân phong trầm túy đích vãn thượng

Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, kinh tế thương trường, nhất công nhất thụ, HE.

Độ dài: 52 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuân phong trầm túy đích vãn thượng”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Boss, Hạnh Vận Lai Tập!

Boss, Hạnh Vận Lai Tập!

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Thể loại: cường cường, nghiệp giới tinh anh, ấm áp, thần quái, hiện đại

Độ dài: 84 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Boss, Hạnh Vận Lai Tập!”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Loving you

Loving you

Tác giả: Bạch 2

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hiện thực hướng, 1×1, giám đốc công x ca sỹ thụ, nhẹ nhàng, có ngược, gương vỡ lại lành, HE~

Độ dài: 44 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Loving you”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc

Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Hài, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, ngọt văn, 1×1, khốc suất đến bệnh xà tinh tổng tài công, tiểu trong suốt thụ

Độ dài: 37 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Vãn hồi

Vãn hồi

Tác giả: Phi Sát

Thể loại: Đam mỹ, chủ công, trọng sinh, 1×1, ấm áp, ngọt, giới giải trí, Đại thần x Đại Boss, cường công cường thụ, hào môn thế gia, HE~

Độ dài: 120 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Vãn hồi”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sếp, tôi không muốn tăng ca!

Lão Bản, Ngã Bất Yếu Gia Ban!

Tác giả : Thanh Hinh

Thể loại: 1v1, hiện đại, ôn nhu phúc hắc lão bản công x tiểu bạch nhuyễn manh nhân viên thụ, đô thị sinh hoạt, nhẹ nhàng, HE.

Độ dài: Tiết tử và 28 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sếp, tôi không muốn tăng ca!”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tổng Tài Đích Lạc Bào Đặc Trợ

Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Tác Giả: Sa Diễm

Thể loại: hiện đại, bá đạo tàn khốc công x nhược thụ, ngược, HE

Độ dài: 25 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tổng Tài Đích Lạc Bào Đặc Trợ”