Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Phi Chính Quy Luyến Ái

Phi Chính Quy Luyến Ái

Tác giả: Nhất bôi tửu lương

Thể loại: Đam mỹ, mau xuyên, hệ thống, tổng công, HE

Độ dài: 71 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Phi Chính Quy Luyến Ái”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Tác giả: Kỷ Thất Thất

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Ngược luyến, Cung đình hầu tước

Độ dài: 16 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Tác giả: Trinh Nam Diệp Tử

Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên qua, thú nhân trung khuyển công, đặc chủng binh thụ, chủng điền, sinh tử, ấm áp văn.

Độ dài: 120 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Thú cá ma đầu hảo quá niên

Tác giả: 5 Ngốc 呆呆呆呆呆

Thể loại: Xuyên việt thời không, linh hồn chuyển hoán, tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa.

Độ dài: 57 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sa mạc phong bạo

Sa mạc phong bạo

Tác giả: Chiến Thanh

Thể loại: Xuyên qua Assyria cổ đại, Lãnh khốc đế vương công – Quật cường thụ, Cường thủ hào đoạt, HE

Độ dài: 19 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sa mạc phong bạo”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuyên việt biến thành thái giám

Xuyên việt biến thành thái giám

Tác giả: Thượng Quan Thần

Thể loại: 1×1, xuyên không, vương gia công, thái giám thụ, HE

Độ dài: 41 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuyên việt biến thành thái giám”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương

Thể loại: Xuyên qua – Tương lai – Cường cường – Điềm văn – 1×1 – HE

Độ dài: 165 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!”