Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đại Lộ Hoàng Hôn

Đại Lộ Hoàng Hôn

Tác giả: Tạp Bỉ Khâu

Thể loại: Tương lai, ABO, cường cường, ngọt, ngược, thầm mến, ôn nhu cường thế công x trong nóng ngoài lạnh si tình thụ, 1v1, OE thiên hướng HE.

Độ dài: 46 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đại Lộ Hoàng Hôn”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trộm một ngôi sao

Trộm một ngôi sao

Tác giả: Thiết Mã Đương Lang

Thể loại: tiểu trung thiên, hiện đại, trước vườn trường sau đô thị, lâu ngày gặp lại, thầm mến, có H, điềm văn, hỗ sủng, không ngược, cởi mở thâm tình ôn nhu công x lạc quan hướng về phía trước ấm áp thụ, HE,…

Độ dài: 48 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trộm một ngôi sao”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ôn Mộc Thành Lâm

Ôn Mộc Thành Lâm

Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Thể loại: Lạnh lùng thâm tình công X dương quang đáng yêu thụ, ngọt là chính, ngược xíu hết liền, thụ theo đuổi công

Độ dài: 39 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ôn Mộc Thành Lâm”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà!

Tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà!

Tác giả: Phong Yên

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ngọt sủng, đô thị, đoản văn, HE

Độ dài: 48 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà!”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thầm mến (Trì Đại Tối Cường)

Thầm mến

Tác giả: Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, điềm văn, HE

Độ dài: 51 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thầm mến (Trì Đại Tối Cường)”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh thành chó dẫn người mù

Trọng sinh thành chó dẫn người mù

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại giá không, linh hồn chuyển hoán, điềm văn

Độ dài: 60 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh thành chó dẫn người mù”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Tác giả: Kỷ Thất Thất

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Ngược luyến, Cung đình hầu tước

Độ dài: 16 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Quyết chí tiến lên

Nhất Vãng Vô Tiền

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Thể loại: Tình hữu độc chung, đam mỹ võng du, thi đấu điện tử, điềm văn, hiện đại, không biết xấu hổ công X ngoài cứng trong mềm có chính kiến thụ, chủ công, cp phụ

Độ dài: 57 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Quyết chí tiến lên”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi quá khí đại thần đích hồi quy

Sự trở lại của đại thần hết thời

Tác giả: Thốn Bộ Nan Hành

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, điềm văn, tình hữu độc chung, 1×1, HE

Độ dài: 24 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi quá khí đại thần đích hồi quy”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hành khách của ta là Thuỵ Thần

Hành khách của ta là Thuỵ Thần

Tác giả: Vũ Quá Bích Sắc

Thể loại: Đô thị tình duyên, ngọt văn, tình hữu độc chung, 1v1, có hỗ công, HE

Độ dài: 99 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hành khách của ta là Thuỵ Thần”