Giới thiệu truyện

[Giới thiệu][Danmei] Quỷ sự vô tận

Quỷ sự vô tận

Tác giả: Mộng Hề Nương

Thể loại: Linh dị thần quái, huyền nghi trinh thám, hiện đại, 1vs1, sảng văn, chủ thụ, cường cường

Độ dài: 47 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Quỷ sự vô tận”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ

Trọng Đăng Tiên Đồ

Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất

Thể loại: Trọng Sinh, Sinh Tử, Cường Cường, Tu Chân, Huyền Huyễn, 1V1, Báo Thù Rửa Hận, Sảng Văn, Ngược Tra, Công Sủng Thụ, Tình cảm ấm áp, HE

Độ dài: 76 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ôm bánh bao về làm ruộng

Ôm bánh bao về làm ruộng

Tác giả: Công Tử Tầm Hoan

Thể loại: Hiện đại, chủng điền, sinh tử, si tình thụ, ôn nhu công x nhân thê-hồ ly thụ, huyền nhuyễn, nhiều couple.

Độ dài: 83 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ôm bánh bao về làm ruộng”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Phược long

Phược long

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu/Khốn Khốn

Thể loại: huyền huyễn, cổ trang, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn (niên hạ), cường thủ hào đoạt (?), HE (gần kết có phản công nhẹ, không kể chi tiết do công bị đồng bạn gài bẫy)

Độ dài: 34 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Phược long”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mạt thế phản phái hệ thống

Mạt thế phản phái hệ thống

Tác giả: Thâm Uyên Vô Sắc.

Thể loại: Xuyên thư – Mạt thế – Huynh đệ – Cường cường – 1×1 – HE.

Độ dài: 101 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mạt thế phản phái hệ thống”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Có giỏi thì đừng chết

Hữu chủng nhĩ biệt tử

Tác giả : YY Đích Liệt Tích

Thể loại: Hiện đại, hư cấu, kinh tủng huyền nghi, hoan hỉ oan gia, Phúc hắc lạnh lùng quái gở công X Ôn thiện tạc mao lãnh đạm thụ, 1×1, HE

Độ dài: 74 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Có giỏi thì đừng chết”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đại dương xanh thẳm

Úy Lam Chi Hải

Tác giả: Hạ Tỉnh

Thể loại: giả tưởng, ma huyễn, dị quốc, kỳ duyên, phương Tây, lãng mạn.

Độ dài: 31 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đại dương xanh thẳm”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thất gia

Thất gia

Tác giả: Priest

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE

Độ dài: 76 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thất gia”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Tác giả: Tự Tự Cẩm – 字字锦

Thể loại: Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE.

Độ dài: 5 quyển gồm 79 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương”