Bói toán

Đoán tính cách qua ngày, tháng, năm sinh

23/12 – 1/1; 25/6 – 4/7 = Cây Táo

2/1 – 11/1; 5/7 – 14/7 = Cây Phi Lao

12/1 – 22/1; 15/7 – 25/7 = Cây Xà Cừ

25/1 – 3/2; 26/7 – 4/8 = Cây Bách Tiếp tục đọc “Đoán tính cách qua ngày, tháng, năm sinh”

Bói toán

Số điện thoại

Nếu số điện thoại của bạn kết thúc với :
0 – Bạn là một người hay gây rắc rối.
1 – Bạn là một người thông minh.
2 – Bạn là một người vui vẻ. Tiếp tục đọc “Số điện thoại”