Đoán tính cách qua ngày, tháng, năm sinh

23/12 – 1/1; 25/6 – 4/7 = Cây Táo

2/1 – 11/1; 5/7 – 14/7 = Cây Phi Lao

12/1 – 22/1; 15/7 – 25/7 = Cây Xà Cừ

25/1 – 3/2; 26/7 – 4/8 = Cây Bách Continue reading

Advertisements