Bói toán

Ý nghĩa của tháng sinh trong năm

NỮ

Tháng 1: E thẹn, hay đỏ mặt, cẩn thận, đảm đang, hay ghen thầm.

Tháng 2: Yêu nghệ thuật, ca hát, rộng rãi, dễ gây cảm tình.

Thang 3: dễ thương, cuộc sống không êm đềm lắm. Tiếp tục đọc “Ý nghĩa của tháng sinh trong năm”