Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: Đam mỹ, sư đồ niên hạ, cung đình hầu tước quyền mưu, giang hồ ân oán

Độ dài: 110 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Tác giả: Kỷ Thất Thất

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Ngược luyến, Cung đình hầu tước

Độ dài: 16 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản

Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản

Tác giả: mnbvcxz

Thể loại:Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, SE chính văn HE phiên ngoại, sinh tử, ngược luyến, cung đình, 1v1.

Độ dài: 10 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Như giấc mộng ban đầu

Tự mộng sơ giác

Tác giả: Aspirinin

Thể loại: Hiện đại, ngược luyến, gương vỡ lại lành, thế thân, HE.

Độ dài: 53 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Như giấc mộng ban đầu”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Si tình nhàm chán nhất

Si tình tối vô liêu

Tác giả: Đỉnh Nhi

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, SE/BE, cường cường, tình hữu độc chung

Độ dài: 79 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Si tình nhàm chán nhất”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Kiếm tại thiên hạ

Kiếm tại thiên hạ

Tác giả: Bạch Huyên

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE

Độ dài: 49 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Kiếm tại thiên hạ”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ngang nhau

Tịnh bí

Tác giả: Hỉ Biệt Bất Tương Phùng 喜别不相逢

Thể loại: Cường cường, giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, BE

Độ dài: 28 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ngang nhau”