Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sự quyến rũ của sói

Sự quyến rũ của sói

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: Cường cường, nhân thú, niên hạ, đô thị tình duyên, dị năng, 1×1, HE

Độ dài: 82 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sự quyến rũ của sói”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hoặc Thuỷ

Hoặc thuỷ

Tác giả: Thanh La Phiến Tử

Thể loại: Niên hạ công, bác sĩ thụ, cường x cường, có H, HE

Độ dài: 10 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hoặc Thuỷ”

Giới thiệu truyện

[Giới thiệu][Danmei] Quỷ sự vô tận

Quỷ sự vô tận

Tác giả: Mộng Hề Nương

Thể loại: Linh dị thần quái, huyền nghi trinh thám, hiện đại, 1vs1, sảng văn, chủ thụ, cường cường

Độ dài: 47 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Quỷ sự vô tận”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng Sinh chi Không Còn Khoảng Cách

Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc

Tác giả: Phiền Lạc

Thể loại: Hào môn, cường công cường thụ, hoán đổi linh hồn

Độ dài: 2 quyển gồm 20 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng Sinh chi Không Còn Khoảng Cách”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mười năm yêu thầm

Cha nuôi

Tác giả: Hương Tiểu Mạch

Thể loại: Hiện đại, cường cường, hỗ công, ngụy phụ tử, tình hữu độc chung, hiện thực hướng, HE.

Độ dài: 94 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mười năm yêu thầm”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Si tình nhàm chán nhất

Si tình tối vô liêu

Tác giả: Đỉnh Nhi

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, SE/BE, cường cường, tình hữu độc chung

Độ dài: 79 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Si tình nhàm chán nhất”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh

Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh

Tác giả: Lí Truyện Ngôn

Thể loại: Chủ công, hiện đại, cp người đại diện, cường cường, giới giải trí, ngọt văn

Độ dài: 72 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh”