Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Canh miến tiết vịt

Canh Miến Tiết Vịt

Tác giả: Thiên Bắc Văn Thu

Thể loại: Hiện đại, linh dị thần quái, 1×1, HE

Độ dài: 11 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Canh miến tiết vịt”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ

Trọng Đăng Tiên Đồ

Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất

Thể loại: Trọng Sinh, Sinh Tử, Cường Cường, Tu Chân, Huyền Huyễn, 1V1, Báo Thù Rửa Hận, Sảng Văn, Ngược Tra, Công Sủng Thụ, Tình cảm ấm áp, HE

Độ dài: 76 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ôm bánh bao về làm ruộng

Ôm bánh bao về làm ruộng

Tác giả: Công Tử Tầm Hoan

Thể loại: Hiện đại, chủng điền, sinh tử, si tình thụ, ôn nhu công x nhân thê-hồ ly thụ, huyền nhuyễn, nhiều couple.

Độ dài: 83 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ôm bánh bao về làm ruộng”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Viên ngọc kề bên

Châu Ngọc Tại Trác

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, lãng mạn, nhẹ nhàng, ngược nhẹ, HE.

Độ dài: 57 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Viên ngọc kề bên”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Tác giả: Tự Tự Cẩm – 字字锦

Thể loại: Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE.

Độ dài: 5 quyển gồm 79 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sư tôn luôn muốn bù đắp lại

Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ

Tác giả: Mộc Tử Mặc Bạch

Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HE

Độ dài: 93 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sư tôn luôn muốn bù đắp lại”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Phi hồ

Phi Hồ

Tác giả: Mạt Hồi

Thể loại: cổ trang, hồ ly mỹ công, bình phàm thụ, sạch sủng, song khiết, 1×1, HE

Độ dài: 25 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Phi hồ”