Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: Đam mỹ, sư đồ niên hạ, cung đình hầu tước quyền mưu, giang hồ ân oán

Độ dài: 110 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tuy rằng ngươi đã tẩy trắng

Tuy nhiên nhĩ dĩ kinh tẩy bạch liễu

Tác giả: yongyewuhua

Thể loại: Chủ thụ, cổ trang, giang hồ, HE

Độ dài: 17 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tuy rằng ngươi đã tẩy trắng”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Tác giả: Mặc Mẫn Kỳ Miêu

Thể loại: Xuyên thư, cổ trang, giang hồ, công trọng sinh, ngọt sủng, sinh tử, ôn nhu trung khuyển công, ngạo kiều mỹ nhân thụ, 1×1, HE.

Độ dài: 93 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ma đầu

Ma đầu

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Võ hiệp, cường cường, sinh tử, ma đầu thụ, ngụy đại hiệp công

Độ dài: 2 quyền gồm 68 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ma đầu”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọn đời làm nô tài

Chung Thân Chế Nô Tài

Tác giả: Mai Bát Xoa

Thể loại: đam mỹ cổ trang, niên hạ, phúc hắc chủ tử cường công x trung khuyển ảnh vệ cường thụ, ân oán giang hồ, HE. (có H)

Độ dài: 4 quyển gồm 84 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọn đời làm nô tài”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sau khi xuyên thành đệ đệ

Sau khi xuyên thành đệ đệ

Tác giả: Thiên Ngân Nhất Nguyệt

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, võ hiệp giang hồ, trúc mã, song tính sinh tử, CAO H, HE, Hắc hóa bá đạo công x Chính khí ôn nhu thụ

Độ dài: 67 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sau khi xuyên thành đệ đệ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Thú cá ma đầu hảo quá niên

Tác giả: 5 Ngốc 呆呆呆呆呆

Thể loại: Xuyên việt thời không, linh hồn chuyển hoán, tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa.

Độ dài: 57 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày”