Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trở lại những năm 80

Trở lại những năm 80

Tác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE.

Độ dài: 88 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trở lại những năm 80”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sống lại về một nhà

Sống lại về một nhà

Tác giả: Thủ Bản Kỳ Tư

Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE

Độ dài: 91 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sống lại về một nhà”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh thành chó dẫn người mù

Trọng sinh thành chó dẫn người mù

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại giá không, linh hồn chuyển hoán, điềm văn

Độ dài: 60 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh thành chó dẫn người mù”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng Sinh chi Không Còn Khoảng Cách

Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc

Tác giả: Phiền Lạc

Thể loại: Hào môn, cường công cường thụ, hoán đổi linh hồn

Độ dài: 2 quyển gồm 20 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng Sinh chi Không Còn Khoảng Cách”

Giới thiệu truyện, Trên 201 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh chi Tinh tế sủng hôn

Trọng sinh chi Tinh tế sủng hôn

Tác giả: Mộng Hề Nương

Thể loại: Trọng sinh, giới giải trí, hào môn thế gia, tinh tế

Độ dài: 204 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh chi Tinh tế sủng hôn”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Tác giả: Mặc Mẫn Kỳ Miêu

Thể loại: Xuyên thư, cổ trang, giang hồ, công trọng sinh, ngọt sủng, sinh tử, ôn nhu trung khuyển công, ngạo kiều mỹ nhân thụ, 1×1, HE.

Độ dài: 93 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ

Trọng Đăng Tiên Đồ

Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất

Thể loại: Trọng Sinh, Sinh Tử, Cường Cường, Tu Chân, Huyền Huyễn, 1V1, Báo Thù Rửa Hận, Sảng Văn, Ngược Tra, Công Sủng Thụ, Tình cảm ấm áp, HE

Độ dài: 76 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Tác giả: Mạc Như Quy 莫如归

Thể loại : Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, trọng sinh Phượng Hoàng nam tra công X quỷ súc phú hào thụ, chủ công

Độ dài: 65 chương và 5 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế 

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: phụ tử niên thượng, trọng sinh, não tàn trung nhị thụ, có cẩu huyết, tiểu bạch văn.

Độ dài: 55 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sau khi xuyên thành đệ đệ

Sau khi xuyên thành đệ đệ

Tác giả: Thiên Ngân Nhất Nguyệt

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, võ hiệp giang hồ, trúc mã, song tính sinh tử, CAO H, HE, Hắc hóa bá đạo công x Chính khí ôn nhu thụ

Độ dài: 67 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sau khi xuyên thành đệ đệ”