Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đoạn ngắn đoạn trích nhật kí mối tình đầu

Đoạn ngắn đoạn trích nhật kí mối tình đầu

Tác giả: Tiên Hà Giải Hoàng Cục Phạn

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trúc mã, điềm văn, HE

Độ dài: 27 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đoạn ngắn đoạn trích nhật kí mối tình đầu”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Gió mùa hè

Hạ thiên đích phong

Tác giả: Thiển Xướng Đạm Tiếu

Thể loại: Hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, điềm văn, thanh xuân vườn trường.

Độ dài: 14 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Gió mùa hè”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: Phúc hắc ẩn tính ôn nhu công vs tạc mao nhị hóa thụ, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, 1 vs 1, HE, không có CP phụ.

Độ dài: 65 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Khi đại luật sư gặp phải tên trộm vặt

Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc

Tác giả: Thanh Hưởng

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngốc manh thụ, tinh anh công, oan gia, hài hước, điền văn, có H, 1×1, HE

Độ dài: 47 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Khi đại luật sư gặp phải tên trộm vặt”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Có giỏi thì đừng chết

Hữu chủng nhĩ biệt tử

Tác giả : YY Đích Liệt Tích

Thể loại: Hiện đại, hư cấu, kinh tủng huyền nghi, hoan hỉ oan gia, Phúc hắc lạnh lùng quái gở công X Ôn thiện tạc mao lãnh đạm thụ, 1×1, HE

Độ dài: 74 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Có giỏi thì đừng chết”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hoại đạo

Phôi đạo

Tác giả: Priest

Thể loại: Kinh dị, huyền ảo, oan gia, thiên chi kiêu tử, khách trọ lữ quán, tình tiết biến thái xuất hiện, 1vs1.

Độ dài: 10 vụ án gồm 94 chương và phiên ngoại.

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hoại đạo”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Tác giả: Tự Tự Cẩm – 字字锦

Thể loại: Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE.

Độ dài: 5 quyển gồm 79 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương”