Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trở lại những năm 80

Trở lại những năm 80

Tác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE.

Độ dài: 88 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trở lại những năm 80”

Giới thiệu truyện

[Giới thiệu][Danmei] Quỷ sự vô tận

Quỷ sự vô tận

Tác giả: Mộng Hề Nương

Thể loại: Linh dị thần quái, huyền nghi trinh thám, hiện đại, 1vs1, sảng văn, chủ thụ, cường cường

Độ dài: 47 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Quỷ sự vô tận”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Giả làm bạn trai

Giả làm bạn trai

Tác giả: Tây Đại Tân

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, hào môn thế gia, hài hước, ấm áp, HE.

Độ dài: 38 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Giả làm bạn trai”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Boss, Hạnh Vận Lai Tập!

Boss, Hạnh Vận Lai Tập!

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Thể loại: cường cường, nghiệp giới tinh anh, ấm áp, thần quái, hiện đại

Độ dài: 84 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Boss, Hạnh Vận Lai Tập!”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tìm đường chết

Tác tử

Tác giả: Thủy Phương Vưu

Thể loại: chủ thụ, ôn nhu lạnh lùng công x tra (ngạo kiều) thụ biến trung khuyển, trước ngược công (ít thôi) sau ngược thụ, thụ truy công, thụ sủng công, HE.

Độ dài: 35 chương và 13 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tìm đường chết”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Dụ dạ

Dụ dạ

Tác giả: Thủy Ấn

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, chủ thụ, hắc bang, sát thủ, cường cường, yêu nghiệt nữ vương thụ x trung khuyển đế vương công, 1×1, HE

Độ dài: 3 quyển gồm 158 chương và 8 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Dụ dạ”