Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: Đam mỹ, sư đồ niên hạ, cung đình hầu tước quyền mưu, giang hồ ân oán

Độ dài: 110 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Tác giả: Kỷ Thất Thất

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Ngược luyến, Cung đình hầu tước

Độ dài: 16 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản

Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản

Tác giả: mnbvcxz

Thể loại:Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, SE chính văn HE phiên ngoại, sinh tử, ngược luyến, cung đình, 1v1.

Độ dài: 10 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ

Mỗi thiên đô khán đáo họa sư tại họa xuân cung đồ sách

Tác giả: Hạ Thị Cẩm Niên 夏氏锦年

Thể loại: Cung đình hầu tước, điềm văn, cung đấu trạch đấu, trung khuyển phúc hắc Vương gia công X nhìn như nhuyễn manh kì thực phúc hắc ngạo kiều họa sĩ thụ

Độ dài: 15 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Kiếm tại thiên hạ

Kiếm tại thiên hạ

Tác giả: Bạch Huyên

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE

Độ dài: 49 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Kiếm tại thiên hạ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Oan gia? Không, chủ nợ!

Oan gia? Không, chủ nợ!

Tác giả: Đoàn Tranh Tử

Thể loại: Cổ trang, phúc hắc công (sau thành trung khuyển) x đáng yêu dụ thụ, sinh tử, HE.

Độ dài: 69 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Oan gia? Không, chủ nợ!”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nguyệt Lãng Phong Thanh

Nguyệt Lãng Phong Thanh

Tác giả: swjsai

Thể loại: đế vương thụ, sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE.

Độ dài: 79 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nguyệt Lãng Phong Thanh”