Tình yêu

Tình yêu – 04

“Tình yêu chỉ là một gia vị cho cuộc sống thêm đậm đà hơn thôi! Nếu bỏ nó đi, có chút buồn và cô đơn nhưng có nó sẽ chẳng tốt lành chút nào, nó là vật cản đường lớn nhất trong sự nghiệp của chúng ta!”

▲_▲

“Yêu, không có phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một phía!”

〒_〒

“Yêu không là tất cả đâu em, có nó thì cuộc sống thú vị nhưng nếu không kìm chế, nó sẽ khiến em phải khóc rất nhiều đó…”

╮(╯_╰)╭

“Nước mắt thành mặt trái của lòng tin

Tình yêu đến cùng đường là cái chết…”

(╯‵□′)╯︵┴─┴

“Cho đi những thứ vô định và nhận lấy những thứ vô hình”.