Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trở lại những năm 80

Trở lại những năm 80

Tác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE.

Độ dài: 88 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trở lại những năm 80”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản

Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản

Tác giả: mnbvcxz

Thể loại:Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, SE chính văn HE phiên ngoại, sinh tử, ngược luyến, cung đình, 1v1.

Độ dài: 10 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Tác giả: Mặc Mẫn Kỳ Miêu

Thể loại: Xuyên thư, cổ trang, giang hồ, công trọng sinh, ngọt sủng, sinh tử, ôn nhu trung khuyển công, ngạo kiều mỹ nhân thụ, 1×1, HE.

Độ dài: 93 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ

Trọng Đăng Tiên Đồ

Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất

Thể loại: Trọng Sinh, Sinh Tử, Cường Cường, Tu Chân, Huyền Huyễn, 1V1, Báo Thù Rửa Hận, Sảng Văn, Ngược Tra, Công Sủng Thụ, Tình cảm ấm áp, HE

Độ dài: 76 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ma đầu

Ma đầu

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Võ hiệp, cường cường, sinh tử, ma đầu thụ, ngụy đại hiệp công

Độ dài: 2 quyền gồm 68 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ma đầu”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Tác giả: Trinh Nam Diệp Tử

Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên qua, thú nhân trung khuyển công, đặc chủng binh thụ, chủng điền, sinh tử, ấm áp văn.

Độ dài: 120 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sau khi xuyên thành đệ đệ

Sau khi xuyên thành đệ đệ

Tác giả: Thiên Ngân Nhất Nguyệt

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, võ hiệp giang hồ, trúc mã, song tính sinh tử, CAO H, HE, Hắc hóa bá đạo công x Chính khí ôn nhu thụ

Độ dài: 67 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sau khi xuyên thành đệ đệ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ôm bánh bao về làm ruộng

Ôm bánh bao về làm ruộng

Tác giả: Công Tử Tầm Hoan

Thể loại: Hiện đại, chủng điền, sinh tử, si tình thụ, ôn nhu công x nhân thê-hồ ly thụ, huyền nhuyễn, nhiều couple.

Độ dài: 83 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ôm bánh bao về làm ruộng”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Oan gia? Không, chủ nợ!

Oan gia? Không, chủ nợ!

Tác giả: Đoàn Tranh Tử

Thể loại: Cổ trang, phúc hắc công (sau thành trung khuyển) x đáng yêu dụ thụ, sinh tử, HE.

Độ dài: 69 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Oan gia? Không, chủ nợ!”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nguyệt Lãng Phong Thanh

Nguyệt Lãng Phong Thanh

Tác giả: swjsai

Thể loại: đế vương thụ, sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE.

Độ dài: 79 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nguyệt Lãng Phong Thanh”