Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Kiếm tại thiên hạ

Kiếm tại thiên hạ

Tác giả: Bạch Huyên

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE

Độ dài: 49 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Kiếm tại thiên hạ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nguyệt Lãng Phong Thanh

Nguyệt Lãng Phong Thanh

Tác giả: swjsai

Thể loại: đế vương thụ, sinh tử, ngược luyến tình thâm, HE.

Độ dài: 79 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nguyệt Lãng Phong Thanh”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hoa tàn hoa khai

Hoa tàn hoa khai

Tác giả: swjsai (???)

Thể loại: đam mỹ, 1×1, cổ trang, cung đình, đế vương công, sinh tử văn, ngược tâm ngược thân (lừa tình đấy), HE kết thúc viên mãn.

Độ dài: 103 chương và 4 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hoa tàn hoa khai”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sa mạc phong bạo

Sa mạc phong bạo

Tác giả: Chiến Thanh

Thể loại: Xuyên qua Assyria cổ đại, Lãnh khốc đế vương công – Quật cường thụ, Cường thủ hào đoạt, HE

Độ dài: 19 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sa mạc phong bạo”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Tác giả: Tự Tự Cẩm – 字字锦

Thể loại: Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE.

Độ dài: 5 quyển gồm 79 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trẫm chính là không dám thú ngươi a!

Trẫm chính là không dám thú ngươi a!

Tác giả: Nhất Hạc Trù

Thể loại: Đam mỹ, hoàng đế x giáo chủ, cung đình, cổ trang, giang hồ, 1×1, hài, HE.

Độ dài: 45 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trẫm chính là không dám thú ngươi a!”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Di Thu

Di Thu

Tác giả: Phong Kinh Dương

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược tâm ngược thân, nam nam sinh tử, 1 x 1, lúc ban đầu là ích kỷ vô tâm vì công danh công, hoàng đế công, sau là ôn nhu công, tướng quân công vs nhược thụ, HE.

Độ dài: 108 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Di Thu”