[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: hiện đại, ấm áp, 1×1, trúc mã trúc mã, một chút vườn trường, đoản văn, HE,…

Độ dài: 7 chương và 1 phiên ngoại

Continue reading

Advertisements

[Giới thiệu][Danmei] Gió mùa hè

Hạ thiên đích phong

Tác giả: Thiển Xướng Đạm Tiếu

Thể loại: Hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, điềm văn, thanh xuân vườn trường.

Độ dài: 14 chương và phiên ngoại

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới

Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới

Tác giả: Lý Bạc Văn

Thể loại: Ông trời tác hợp cho, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, lề sách tình ca, phu phu hằng ngày, thoải mái khôi hài, thanh xuân vườn trường

Độ dài: 18 chương

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] Chúa ban phước

Chúa ban phước

Tác giả: Bạo Kì

Thể loại: hiện đại, hắc bang lão đại VS học sinh cấp 3, bá đạo công + nữ vương thụ ~ công sủng thụ

Độ dài: 10 chương

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] Một trăm cách tự sát

Tự sát nhất bách thức

Tác giả: Phiếu Úc 縹彧

Thể loại: Táo bạo nhị hóa công x chấp nhất ôn nhu thụ, thoải mái, vườn trường, song hướng thầm mến văn, 1v1 HE

Độ dài: 26 chương và 2 phiên ngoại

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] Trùng sinh chi Cẩm thượng thiêm hoa

Cẩm thượng thiêm hoa

Tác giả: Phong Trung Hồ Điệp –  风中蝴蝶

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, linh hồn chuyển hoán, 1×1, cường cường, vườn trường, thương trường, ôn nhu trung khuyển công x kiện khí trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE.

Độ dài: 76 chương và 2 phiên ngoại

Continue reading