Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trộm một ngôi sao

Trộm một ngôi sao

Tác giả: Thiết Mã Đương Lang

Thể loại: tiểu trung thiên, hiện đại, trước vườn trường sau đô thị, lâu ngày gặp lại, thầm mến, có H, điềm văn, hỗ sủng, không ngược, cởi mở thâm tình ôn nhu công x lạc quan hướng về phía trước ấm áp thụ, HE,…

Độ dài: 48 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trộm một ngôi sao”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trộm một ngôi sao

Trộm một ngôi sao

Tác giả: Thiết Mã Đương Lang

Thể loại: tiểu trung thiên, hiện đại, trước vườn trường sau đô thị, lâu ngày gặp lại, thầm mến, có H, điềm văn, hỗ sủng, không ngược, cởi mở thâm tình ôn nhu công x lạc quan hướng về phía trước ấm áp thụ, HE,…

Độ dài: 48 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trộm một ngôi sao”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: hiện đại, ấm áp, 1×1, trúc mã trúc mã, một chút vườn trường, đoản văn, HE,…

Độ dài: 7 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Gió mùa hè

Hạ thiên đích phong

Tác giả: Thiển Xướng Đạm Tiếu

Thể loại: Hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã, điềm văn, thanh xuân vườn trường.

Độ dài: 14 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Gió mùa hè”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới

Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới

Tác giả: Lý Bạc Văn

Thể loại: Ông trời tác hợp cho, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, lề sách tình ca, phu phu hằng ngày, thoải mái khôi hài, thanh xuân vườn trường

Độ dài: 18 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Chúa ban phước

Chúa ban phước

Tác giả: Bạo Kì

Thể loại: hiện đại, hắc bang lão đại VS học sinh cấp 3, bá đạo công + nữ vương thụ ~ công sủng thụ

Độ dài: 10 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Chúa ban phước”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Một trăm cách tự sát

Tự sát nhất bách thức

Tác giả: Phiếu Úc 縹彧

Thể loại: Táo bạo nhị hóa công x chấp nhất ôn nhu thụ, thoải mái, vườn trường, song hướng thầm mến văn, 1v1 HE

Độ dài: 26 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Một trăm cách tự sát”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trùng sinh chi Cẩm thượng thiêm hoa

Cẩm thượng thiêm hoa

Tác giả: Phong Trung Hồ Điệp –  风中蝴蝶

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, linh hồn chuyển hoán, 1×1, cường cường, vườn trường, thương trường, ôn nhu trung khuyển công x kiện khí trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE.

Độ dài: 76 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trùng sinh chi Cẩm thượng thiêm hoa”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên

Dục Vọng Thiếu Niên Kỳ

Tác Giả: Cật Tố – 吃素

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, chính kịch, H văn, 1×1, HE

Độ dài: 47 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu Niên”