Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đúng là bọn họ bất hoà

Đúng là bọn họ bất hoà

Tác giả: Hạ Hiên Mạch

Thể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, ông trời tác hợp, vòng giải trí, hài hước

Độ dài: 12 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đúng là bọn họ bất hoà”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sống lại về một nhà

Sống lại về một nhà

Tác giả: Thủ Bản Kỳ Tư

Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE

Độ dài: 91 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sống lại về một nhà”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thầm mến (Trì Đại Tối Cường)

Thầm mến

Tác giả: Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, điềm văn, HE

Độ dài: 51 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thầm mến (Trì Đại Tối Cường)”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tự độ bất đắc

Tự độ bất đắc

Tác giả: Vi Vi Sinh

Thể loại: Tình hữu độc chung, ưu sầu vô cớ, khúc tình ca nơi ranh giới, thiên tác chi hòa

Độ dài: 2 quyển gồm 16 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tự độ bất đắc”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Quyết chí tiến lên

Nhất Vãng Vô Tiền

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Thể loại: Tình hữu độc chung, đam mỹ võng du, thi đấu điện tử, điềm văn, hiện đại, không biết xấu hổ công X ngoài cứng trong mềm có chính kiến thụ, chủ công, cp phụ

Độ dài: 57 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Quyết chí tiến lên”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi quá khí đại thần đích hồi quy

Sự trở lại của đại thần hết thời

Tác giả: Thốn Bộ Nan Hành

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, điềm văn, tình hữu độc chung, 1×1, HE

Độ dài: 24 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi quá khí đại thần đích hồi quy”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hành khách của ta là Thuỵ Thần

Hành khách của ta là Thuỵ Thần

Tác giả: Vũ Quá Bích Sắc

Thể loại: Đô thị tình duyên, ngọt văn, tình hữu độc chung, 1v1, có hỗ công, HE

Độ dài: 99 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hành khách của ta là Thuỵ Thần”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mười năm yêu thầm

Cha nuôi

Tác giả: Hương Tiểu Mạch

Thể loại: Hiện đại, cường cường, hỗ công, ngụy phụ tử, tình hữu độc chung, hiện thực hướng, HE.

Độ dài: 94 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mười năm yêu thầm”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Si tình nhàm chán nhất

Si tình tối vô liêu

Tác giả: Đỉnh Nhi

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, SE/BE, cường cường, tình hữu độc chung

Độ dài: 79 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Si tình nhàm chán nhất”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Lang tịch

Lang tịch

Tác giả: Hồng Lục Bố Y

Thể loại: bao dưỡng văn, 1×1, đơn giản, gương vỡ lại lành, truy thê….

Độ dài: 40 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Lang tịch”