Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: Đam mỹ, sư đồ niên hạ, cung đình hầu tước quyền mưu, giang hồ ân oán

Độ dài: 110 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu

Tác giả: Kỷ Thất Thất

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Ngược luyến, Cung đình hầu tước

Độ dài: 16 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thịnh thế độc sủng chi đệ nhất nam hậu”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản

Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản

Tác giả: mnbvcxz

Thể loại:Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, SE chính văn HE phiên ngoại, sinh tử, ngược luyến, cung đình, 1v1.

Độ dài: 10 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hôm nay Tướng quân muốn tạo phản”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính

Tác giả: Mặc Mẫn Kỳ Miêu

Thể loại: Xuyên thư, cổ trang, giang hồ, công trọng sinh, ngọt sủng, sinh tử, ôn nhu trung khuyển công, ngạo kiều mỹ nhân thụ, 1×1, HE.

Độ dài: 93 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuyên văn chi trân ái sinh mệnh, rời xa nhân vật chính”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thị lang của bá chủ

Thị lang của bá chủ

Tác giả: Lữ Hi Trần

Thể loại: ngắn, cổ trang, ấm áp, thanh thủy, HE

Độ dài: 10 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thị lang của bá chủ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ma đầu

Ma đầu

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Võ hiệp, cường cường, sinh tử, ma đầu thụ, ngụy đại hiệp công

Độ dài: 2 quyền gồm 68 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ma đầu”