Giới thiệu truyện, Trên 201 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh chi Tinh tế sủng hôn

Trọng sinh chi Tinh tế sủng hôn

Tác giả: Mộng Hề Nương

Thể loại: Trọng sinh, giới giải trí, hào môn thế gia, tinh tế

Độ dài: 204 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh chi Tinh tế sủng hôn”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xao động

Xao động

Tác giả: Xác Đạn

Thể loại: Nguyên sang nam nam hiện đại, giữa H chính kịch, ̣mỹ công, cường thụ, ngược tâm, 1v1, Cao Lãnh chi hoa công X thành thật bệnh tâm thần thụ, HE

Độ dài: 40 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xao động”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Tác giả: Mạc Như Quy 莫如归

Thể loại : Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, trọng sinh Phượng Hoàng nam tra công X quỷ súc phú hào thụ, chủ công

Độ dài: 65 chương và 5 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi

Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – 漫漫何其多

Thể loại: hiện đại, showbiz, ngọt ngào, HE, chủ công, truyện đọc trước khi đi ngủ, ngạo kiều công, muộn tao công, nữ vương công, tạc mao công, ôn nhu thụ, ngoan ngoãn thụ, thỏ rụt rè cáu lên biết cắn người thụ

Độ dài: 6 chương và ngoại truyện

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hạo Hạo và Bằng Bằng

Hạo Hạo và Bằng Bằng

Tác giả: Tế Hựu Tiểu – 细又小

Thể loại: Hiện đại, tiểu bạch kiểm đặc công công x sát thủ cường thụ, 1×1, Mỹ công x Tráng Thụ, HE

Độ dài: 62 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hạo Hạo và Bằng Bằng”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Tác giả: Tự Tự Cẩm – 字字锦

Thể loại: Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE.

Độ dài: 5 quyển gồm 79 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương”