Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ôn Mộc Thành Lâm

Ôn Mộc Thành Lâm

Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Thể loại: Lạnh lùng thâm tình công X dương quang đáng yêu thụ, ngọt là chính, ngược xíu hết liền, thụ theo đuổi công

Độ dài: 39 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ôn Mộc Thành Lâm”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ

Mỗi thiên đô khán đáo họa sư tại họa xuân cung đồ sách

Tác giả: Hạ Thị Cẩm Niên 夏氏锦年

Thể loại: Cung đình hầu tước, điềm văn, cung đấu trạch đấu, trung khuyển phúc hắc Vương gia công X nhìn như nhuyễn manh kì thực phúc hắc ngạo kiều họa sĩ thụ

Độ dài: 15 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mỗi ngày đều nhìn thấy hoạ sĩ vẽ đông cung đồ”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới

Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới

Tác giả: Lý Bạc Văn

Thể loại: Ông trời tác hợp cho, nhân duyên tình cờ gặp gỡ, lề sách tình ca, phu phu hằng ngày, thoải mái khôi hài, thanh xuân vườn trường

Độ dài: 18 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tôi nguyện nắm tay người đối đầu với thế giới”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Oan gia? Không, chủ nợ!

Oan gia? Không, chủ nợ!

Tác giả: Đoàn Tranh Tử

Thể loại: Cổ trang, phúc hắc công (sau thành trung khuyển) x đáng yêu dụ thụ, sinh tử, HE.

Độ dài: 69 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Oan gia? Không, chủ nợ!”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Khi đại luật sư gặp phải tên trộm vặt

Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc

Tác giả: Thanh Hưởng

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngốc manh thụ, tinh anh công, oan gia, hài hước, điền văn, có H, 1×1, HE

Độ dài: 47 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Khi đại luật sư gặp phải tên trộm vặt”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Quỷ hoan Quỷ ái

Quỷ hoan Quỷ ái

Tác giả: Mộng Khê Tiểu Phi

Thể loại: Ôn nhu sủng nịnh công x đáng yêu xấu bụng thụ, tiểu thuyết đam mỹ, hồi hộp, thần bí, hiện đại.

Độ dài: 19 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Quỷ hoan Quỷ ái”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sếp, tôi không muốn tăng ca!

Lão Bản, Ngã Bất Yếu Gia Ban!

Tác giả : Thanh Hinh

Thể loại: 1v1, hiện đại, ôn nhu phúc hắc lão bản công x tiểu bạch nhuyễn manh nhân viên thụ, đô thị sinh hoạt, nhẹ nhàng, HE.

Độ dài: Tiết tử và 28 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sếp, tôi không muốn tăng ca!”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Văn tự mơ màng luyến ái

Văn tự đích hà tưởng luyến ái

Tác giả: Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, chủ công, phúc hắc ôn nhu công x nhuyễn manh cơ khát thụ

Độ dài: 12 chương gồm 22 phần và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Văn tự mơ màng luyến ái”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sự tình họa ý

Sự tình họa ý

Tác giả: Dư Âm Nhiễu Nguyệt

Thể loại: lạnh nhạt ôn nhu xấu bụng công X xù lông nhổ nước bọt ngốc manh thụ

Độ dài: 16 chương và 2 phiên ngoại.

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sự tình họa ý”