Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ai gặp gỡ ai

Thuỳ ngộ kiến thuỳ

Tác giả: Cẩu huyết đích nghệ thuật

Thể loại: Hiện đại, võng phối, võng du, cosplay, phúc hắc ôn nhu CV đại thần x ôn hòa toàn năng đại thần, HE

Độ dài: 37 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ai gặp gỡ ai”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi Này, đến YY đi~

[Võng phối] Yêu, lai YY ba~

Tác giả: Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Võng phối, đam mỹ, hiện đại, ấm áp, 1×1, HE, đại thần công, không nổi tiếng tàn tật thụ

Độ dài: 63 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi Này, đến YY đi~”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi quá khí đại thần đích hồi quy

Sự trở lại của đại thần hết thời

Tác giả: Thốn Bộ Nan Hành

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, điềm văn, tình hữu độc chung, 1×1, HE

Độ dài: 24 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi quá khí đại thần đích hồi quy”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi độc gia thụ quyền

Trao quyền duy nhất

Tác giả: Hà Tiêm Giác (Diễm Cừ)

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, ấm áp, 1X1, HE, phản công

Độ dài: 151 chương và Vĩ thanh

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi độc gia thụ quyền”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Bán thanh không bán thân

Mại thanh bất mại thân

Tác giả: Thiên Dung Hải Sắc [天容海色]

Thể loại: cao quý lãnh diễm công x lắp bắp thụ, võng phối, tình hữu độc chung, 1×1, HE, đoản

Độ dài: 8 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Bán thanh không bán thân”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ!

Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ!

Tác giả: Nhất Trúc de U Hoàng

Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn, trung khuyển công x mỹ nhân thụ

Độ dài: 56 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ!”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tiểu bạch liên, đại thần thương em!

Tiểu bạch liên, đại thần đông nhĩ!

Tác giả: Tiếu Mị Mị

Thể loại: Võng phối, đam mỹ, hiện đại, đại thần công x không nổi tiếng thụ, ấm áp, 1×1, HE

Độ dài: 37 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tiểu bạch liên, đại thần thương em!”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Luyến thanh trung độc

Luyến thanh trung độc

Tác giả: Yêu Nguyệt (妖月)

Thể loại: Hiện đại đô thị, giải trí, tình hữu độc chung, ngược tâm, HE, võng phối

Độ dài: 10 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Luyến thanh trung độc”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi

Tác giả: Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngư

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, võng phối, thầm mến, ấm áp, si tình ôn nhu công, ngạo kiều tạc mao thụ, 1×1, HE

Độ dài: 21 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi”