Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay

Tác giả: Mạc Như Quy 莫如归

Thể loại : Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, trọng sinh Phượng Hoàng nam tra công X quỷ súc phú hào thụ, chủ công

Độ dài: 65 chương và 5 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế

Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế 

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Thể loại: phụ tử niên thượng, trọng sinh, não tàn trung nhị thụ, có cẩu huyết, tiểu bạch văn.

Độ dài: 55 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng Sinh Chi Người Thừa Kế”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sau khi xuyên thành đệ đệ

Sau khi xuyên thành đệ đệ

Tác giả: Thiên Ngân Nhất Nguyệt

Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, võ hiệp giang hồ, trúc mã, song tính sinh tử, CAO H, HE, Hắc hóa bá đạo công x Chính khí ôn nhu thụ

Độ dài: 67 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sau khi xuyên thành đệ đệ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Thú cá ma đầu hảo quá niên

Tác giả: 5 Ngốc 呆呆呆呆呆

Thể loại: Xuyên việt thời không, linh hồn chuyển hoán, tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa.

Độ dài: 57 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

Tác giả: Tự Tự Cẩm – 字字锦

Thể loại: Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE.

Độ dài: 5 quyển gồm 79 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sư tôn luôn muốn bù đắp lại

Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ

Tác giả: Mộc Tử Mặc Bạch

Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HE

Độ dài: 93 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sư tôn luôn muốn bù đắp lại”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trùng sinh chi Cẩm thượng thiêm hoa

Cẩm thượng thiêm hoa

Tác giả: Phong Trung Hồ Điệp –  风中蝴蝶

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, linh hồn chuyển hoán, 1×1, cường cường, vườn trường, thương trường, ôn nhu trung khuyển công x kiện khí trì độn thụ, công sủng thụ, ấm áp, HE.

Độ dài: 76 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trùng sinh chi Cẩm thượng thiêm hoa”