Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ai gặp gỡ ai

Thuỳ ngộ kiến thuỳ

Tác giả: Cẩu huyết đích nghệ thuật

Thể loại: Hiện đại, võng phối, võng du, cosplay, phúc hắc ôn nhu CV đại thần x ôn hòa toàn năng đại thần, HE

Độ dài: 37 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ai gặp gỡ ai”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Một trăm cách tự sát

Tự sát nhất bách thức

Tác giả: Phiếu Úc 縹彧

Thể loại: Táo bạo nhị hóa công x chấp nhất ôn nhu thụ, thoải mái, vườn trường, song hướng thầm mến văn, 1v1 HE

Độ dài: 26 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Một trăm cách tự sát”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mệnh trung chú định

Mệnh trung chú định

Tác giả: Thập Nhất Tiên Sinh

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1v1, anh em họ, niên thượng, không ngược, khí phách phúc hắc công x tuấn tú ôn nhu thụ, HE.

Độ dài: 46 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mệnh trung chú định”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Dẫn linh sư

Dẫn linh sư

Tác giả: Mục Tiểu Trần.

Thể Loại: Đô thị , linh dị, tiên ma, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia. Cường thế bá đạo công x Trầm ổn bình tĩnh thoải mái thụ. 1×1 HE.

Độ dài: 91 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Dẫn linh sư”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mạo hợp thần ly

Gần mặt cách lòng

Tác giả: Mỗ Niên Mỗ Nguyệt

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Thâm tình nội liễm công X Ôn nhuận ẩn nhẫn thụ, thầm mến bảo dưỡng, hào môn ân oán, HE.

Độ dài: 69 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mạo hợp thần ly”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tuế nguyệt gian

Qua năm tháng

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, thiếu niên, bá đạo lạnh lùng cường công, ôn nhu cường thụ, ngốc tiểu bạch thụ, nhị thế tổ bá đạo cường công, 1v1, nhiều CP, HE.

Độ dài: 2 phần gồm 49 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tuế nguyệt gian”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Hậu sinh khả úy

Hậu sinh khả úy

Tác giả: Vạn Tiểu Mê

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, ôn nhu đại thúc thụ, 1×1, HE

Độ dài: 2 quyển gồm 20 chương và Vĩ thanh

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Hậu sinh khả úy”