[Giới thiệu][Danmei] Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao?

Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao?

Tác giả: Lạt Kê Kê

Thể loại: Hiện đại, song tính nhân, sinh tử, Song sinh/huynh đệ công x Mỹ nhân thụ, cao H, HE.

Độ dài: 12 chương và 2 Hồi ức thiên

Continue reading

Advertisements

[Giới thiệu][Danmei] Hảo thụ thừa song

Hảo thụ thừa song

Tác giả: Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục

Thể loại: Cổ trang, cung đình, cao H, nhân thú, 3P nhất thụ lưỡng công, song tính, sinh tử, sản nhũ, ấm áp, công sủng thụ, HE.

Độ dài: 96 chương và phiên ngoại gồm 17 phần

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký

Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký

Tác giả: Đại Thúc Vô Lương

Thể loại: Đam mỹ, Chủng Điền Văn, 3P, Hỗ Công, Xuyên không, Thú nhân

Độ dài: 190 chương

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] Quỳnh Châu Toái Viên

Quỳnh Châu Toái Viên

Tác Giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Thể loại: Nam nam sinh tử, ngược thân ngược tâm, nhất thụ nhất công (lúc đầu là nhất thụ đa công) HE

Độ dài: 60 chương

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] 2+!

2+!

Tác giả: Ambrosia

Thể loại: hiện đại, âm nhạc, huynh đệ niên thương (cùng cha khác mẹ), nhất thụ lưỡng công, cao H, cường thủ hào đoạt, ngược tâm ngược thân, HE

Độ dài: 3 quyển gồm 45 chương

Continue reading