Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sự quyến rũ của sói

Sự quyến rũ của sói

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: Cường cường, nhân thú, niên hạ, đô thị tình duyên, dị năng, 1×1, HE

Độ dài: 82 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sự quyến rũ của sói”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: Đam mỹ, sư đồ niên hạ, cung đình hầu tước quyền mưu, giang hồ ân oán

Độ dài: 110 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Lời Nói Dối Cuối Cùng

Tối Hậu Đích Hoang Ngôn

Tác giả: Thuỵ Mê Sinh

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, 1 x 1, HE

Độ dài: 10 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Lời Nói Dối Cuối Cùng”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tuyệt sắc

Tuyệt sắc

Tác giả: Tử Vũ

Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, phụ tử niên hạ, phụ thụ tử công, nhất công nhất thụ, phúc hắc công x đơn thuần ngốc ngốc thụ, suất công mỹ thụ, chút ngược, bình thản ấm áp, HE

Độ dài: 38 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tuyệt sắc”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọn đời làm nô tài

Chung Thân Chế Nô Tài

Tác giả: Mai Bát Xoa

Thể loại: đam mỹ cổ trang, niên hạ, phúc hắc chủ tử cường công x trung khuyển ảnh vệ cường thụ, ân oán giang hồ, HE. (có H)

Độ dài: 4 quyển gồm 84 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọn đời làm nô tài”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Kiếm tại thiên hạ

Kiếm tại thiên hạ

Tác giả: Bạch Huyên

Thể loại: Cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, cường cường, đế vương thụ, niên hạ, ngược luyến tàn tâm, HE

Độ dài: 49 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Kiếm tại thiên hạ”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Phược long

Phược long

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu/Khốn Khốn

Thể loại: huyền huyễn, cổ trang, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn (niên hạ), cường thủ hào đoạt (?), HE (gần kết có phản công nhẹ, không kể chi tiết do công bị đồng bạn gài bẫy)

Độ dài: 34 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Phược long”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đại ca

Đại Ca

Tác giả: Priest

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, ngụy huynh đệ, cường cường; Nữ vương thụ vs trung khuyển công mỗi tháng hóa cuồng khuyển vài ngày.

Độ dài: 3 quyển gồm 69 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đại ca”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Người điên

Người điên

Tác gi: Tiểu Yêu Tử  – 小妖子.

Th loi: Niên hạ, ngược luyến tình thâm, thần bí tâm cơ bệnh kiều công X lòng dạ ác độc thẳng nam thụ, công sủng thụ, hắc ám, hồi hộp.

Độ dài: 33 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Người điên”