Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nhật Lạc Vân Hi

Nhật Lạc Vân Hi

Tác giả: Nam Quân (楠筠)

Thể loại: hiện đại, 1×1, bá đạo công nhược thụ, có chút ngược tâm, HE.

Độ dài: 37 chương và 11 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nhật Lạc Vân Hi”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Di Thu

Di Thu

Tác giả: Phong Kinh Dương

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược tâm ngược thân, nam nam sinh tử, 1 x 1, lúc ban đầu là ích kỷ vô tâm vì công danh công, hoàng đế công, sau là ôn nhu công, tướng quân công vs nhược thụ, HE.

Độ dài: 108 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Di Thu”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Cưng chiều dựng phu

Cưng chiều dựng phu

Tác giả: Trầm Nịch Vu Mĩ

Thể loại: sủng, gương vỡ lại lành, 1v1, đam mĩ nam nam sinh tử văn, có bảo bảo, HE (hài kịch).

Độ dài: 110 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Cưng chiều dựng phu”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Phượng Quy Vân

Phượng Quy Vân

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ (香品紫狐)

Thể loại: cổ trang, giang hồ, 1×1, bá đạo ôn nhu công x xinh đẹp đơn thuần thụ, cường nhược, luyến đồng, tàn bệnh (thụ bị câm), công sủng thụ, ấm áp, thanh thủy văn, HE

Độ dài: 10 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Phượng Quy Vân”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tổng Tài Đích Lạc Bào Đặc Trợ

Trợ lý riêng của tổng tài chạy trốn

Tác Giả: Sa Diễm

Thể loại: hiện đại, bá đạo tàn khốc công x nhược thụ, ngược, HE

Độ dài: 25 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tổng Tài Đích Lạc Bào Đặc Trợ”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Huynh trưởng biến thái

Tác giả: Hủ Mộc Bố Khả Điêu Dạ

Thể loại:  ngược thân ngược tâm. Cận đại. Huynh đệ. Thiếu tá bá đạo đạo tàn khốc công (khùng công) x khiếp nọa thụ, biến thái, BE chính văn + HE phiên ngoại.

Độ dài: 7 chương, Kết thúc và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Huynh trưởng biến thái”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Cổ tâm linh lung

Happy Valentine day~

P/s. Vì tui vẫn là 1 đứa FA nên tui hựn ngày này nhứt, >~<

Xuyên qua thời không

Tác giả: Nịch Văn

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn nhiều chương, phản xuyên không, cổ trang x hiện đại, ôn nhu cường công x nhược thụ, 1×1, sủng văn, ấm áp, có ngược, HE

Độ dài: Tiết tử, 20 chương và Kết thúc

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Cổ tâm linh lung”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Kẻ bất hạnh may mắn

Khả liên trùng đích hạnh vận

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Thể loại: Đam mỹ cổ trang, 1×1, băng lãnh công x nhược thụ, công sủng thụ, ngược thụ, ngược thân ngược tâm, HE

Độ dài: 11 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Kẻ bất hạnh may mắn”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Anh~ em muốn ngủ với anh

Tác Giả: Bảo Đường Đường

Thể loại: Hiện đại, trúc mã, Ôn nhu công x Nhu nhược thụ, HE

Nhân vật chính: Lý Văn Hiên, Bạch Tuấn Nam

Độ dài: 29 chương

Chủ dịch: Tiểu Hầu Gia (Hoàn)

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Anh~ em muốn ngủ với anh”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nô lệ và thú dữ

Nô Đãi Dữ Khốn Thú

Tác giả: Độc Cô Vinh

Thể loại: Âu phong (phong văn châu âu), ngắn, 1×1, cường nhược, phúc hắc ôn nhu công tước công x thiện lương đơn thuần nô lệ thụ, ấm áp, ngọt sủng, nhân thú, HE

Độ dài: 23 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nô lệ và thú dữ”