Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: Đam mỹ, sư đồ niên hạ, cung đình hầu tước quyền mưu, giang hồ ân oán

Độ dài: 110 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tự độ bất đắc

Tự độ bất đắc

Tác giả: Vi Vi Sinh

Thể loại: Tình hữu độc chung, ưu sầu vô cớ, khúc tình ca nơi ranh giới, thiên tác chi hòa

Độ dài: 2 quyển gồm 16 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tự độ bất đắc”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Lời Nói Dối Cuối Cùng

Tối Hậu Đích Hoang Ngôn

Tác giả: Thuỵ Mê Sinh

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, 1 x 1, HE

Độ dài: 10 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Lời Nói Dối Cuối Cùng”

Crush On You

[Fanfic][U23VN] Crush On You

Crush On You

Tác giả: chanhchua310

Thể loại: Fanfic, nhiều couple, hoan hỉ oan gia, hiện đại đô thị, ấm áp, OOC, HE

Nhân vật: All team U23 AFC 2018

Tiếp tục đọc “[Fanfic][U23VN] Crush On You”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xao động

Xao động

Tác giả: Xác Đạn

Thể loại: Nguyên sang nam nam hiện đại, giữa H chính kịch, ̣mỹ công, cường thụ, ngược tâm, 1v1, Cao Lãnh chi hoa công X thành thật bệnh tâm thần thụ, HE

Độ dài: 40 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xao động”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tìm đường chết

Tác tử

Tác giả: Thủy Phương Vưu

Thể loại: chủ thụ, ôn nhu lạnh lùng công x tra (ngạo kiều) thụ biến trung khuyển, trước ngược công (ít thôi) sau ngược thụ, thụ truy công, thụ sủng công, HE.

Độ dài: 35 chương và 13 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tìm đường chết”