Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Lời Nói Dối Cuối Cùng

Tối Hậu Đích Hoang Ngôn

Tác giả: Thuỵ Mê Sinh

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành, đô thị tình duyên, 1 x 1, HE

Độ dài: 10 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Lời Nói Dối Cuối Cùng”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trầm thụy tiền, biệt thuyết ái ngã!

Trước khi ngủ say, đừng nói yêu tôi!

Tác giả: Mê Âm

Thể loại: hiện đại, ấm áp, HE, Công: trung khuyển, phúc hắc, thích chơi dại, Thụ: nữ vương, khó tính, ăn ngay nói thẳng.

Độ dài: 11 chương và phiên ngọai

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trầm thụy tiền, biệt thuyết ái ngã!”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tâm lý học, ngược tâm, mặt dày vô sỉ cảnh sát công, ngạo kiều biệt nữu tổng tài thụ, HE

Độ dài: 32 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Làm một pháo, yêu ngươi luôn

Tui là tui mới biết dạo này Soái Ca rầm rộ như vậy đó. Tui là tui cũng mới biết Soái cmn Ca là bao gồm luôn mỹ, sủng, hài, ôn nhu, bá đạo, cao rồi thêm phú vào nữa, bla bla đủ các thứ. Đù, nếu soái nó đã như vậy thì phân biệt mấy cái thể loại khác làm gì nữa, cái nào cũng quất SOÁI vào là Ô cmn Kê rồi. Thật là không thể chịu nổi, không thể nào chịu nổi luôn á >_<

Phía trên chỉ là 1 phút điên cuồng mà thôi, đừng để ý làm gì ~_~. Cơ mà trong nhà tui hông có cái thể loại Soái Ca nhể, hay xoá hết tag, đổi thành Soái cmn Ca hết ta~

P/s. Hình như fan ngôn tình bi giờ cũng bị kì thị giống fan đam mỹ rồi í nhở :)))

Làm một pháo, yêu ngươi luôn

Tác giả: Mày rậm lông  (粗眉毛)

Thể loại: hiện đại, chính kịch, vườn trường, cao H, 1v1, công sủng thụ, Băng sơn công vs Tráng thụ, Lưu manh công vs Phóng đãng thụ, có tình yêu, HE.

Độ dài: 37 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Làm một pháo, yêu ngươi luôn”

Giới thiệu truyện, Trên 201 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nghịch Tập

Nghịch Tập

Tác giả: Sài Kê Đản

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, cường bá đạo công, cường thụ, bẻ cong, chút SM, thoải mái, HE.

Độ dài: 283 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nghịch Tập”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Phong cuồng đích tác gia

Phong cuồng đích tác gia

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, lưu manh công, lạnh lùng thụ

Độ dài: 2 quyển gồm 42 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Phong cuồng đích tác gia”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng du chi Bị bao dưỡng đích nhân yêu

Võng du chi Bị bao dưỡng đích nhân yêu

Tác giả: Tiểu thấu minh minh minh minh minh

Thể loại: Võng du, 1×1, hài, ngọt, HE

Độ dài: 58 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng du chi Bị bao dưỡng đích nhân yêu”