Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: hiện đại, ấm áp, 1×1, trúc mã trúc mã, một chút vườn trường, đoản văn, HE,…

Độ dài: 7 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Cổ tâm linh lung

Happy Valentine day~

P/s. Vì tui vẫn là 1 đứa FA nên tui hựn ngày này nhứt, >~<

Xuyên qua thời không

Tác giả: Nịch Văn

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn nhiều chương, phản xuyên không, cổ trang x hiện đại, ôn nhu cường công x nhược thụ, 1×1, sủng văn, ấm áp, có ngược, HE

Độ dài: Tiết tử, 20 chương và Kết thúc

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Cổ tâm linh lung”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ức vạn tân lang

Ức vạn tân lang: Hào môn tổng tài ái thượng ngã.

Tác giả : Hữu Nhân Vô Phẩm

Thể loại: Hiện đại, hài, 1×1 [?!], chủ công, đoản văn.

Độ dài : 22 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ức vạn tân lang”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đại thần, vợ anh đến rồi

Đại thần, vợ anh đến rồi

Tác giả: Dục Hiểu (欲晓)

Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, hơi võng du, nhất thụ nhất công, phúc hắc công, công sủng thụ, ngọt văn, H, HE

Độ dài: 19 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đại thần, vợ anh đến rồi”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nhất định không nối lại

Tác Giả: Không mặc áo may-ô. (Bất Xuyên Mã Giáp).

Thể loại: Đoản thiên, hiện đại, hoan hỉ oan gia, 1×1, cường cường, HE.

Độ dài: 8 chương

Chủ dịch: Thủy Nguyệt (Hoàn)

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nhất định không nối lại”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nô lệ và thú dữ

Nô Đãi Dữ Khốn Thú

Tác giả: Độc Cô Vinh

Thể loại: Âu phong (phong văn châu âu), ngắn, 1×1, cường nhược, phúc hắc ôn nhu công tước công x thiện lương đơn thuần nô lệ thụ, ấm áp, ngọt sủng, nhân thú, HE

Độ dài: 23 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nô lệ và thú dữ”