Danmei

[Fanfic][U23-1516] All For You

All For You

Tác giả: chanhchua310

Thể loại: Fanfic, nhiều couple, hiện đại đô thị, ngược nhẹ, OOC, HE

Nhân vật: 1516, 0608, 0421

Tiếp tục đọc “[Fanfic][U23-1516] All For You”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: hiện đại, ấm áp, 1×1, trúc mã trúc mã, một chút vườn trường, đoản văn, HE,…

Độ dài: 7 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Cổ tâm linh lung

Happy Valentine day~

P/s. Vì tui vẫn là 1 đứa FA nên tui hựn ngày này nhứt, >~<

Xuyên qua thời không

Tác giả: Nịch Văn

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn nhiều chương, phản xuyên không, cổ trang x hiện đại, ôn nhu cường công x nhược thụ, 1×1, sủng văn, ấm áp, có ngược, HE

Độ dài: Tiết tử, 20 chương và Kết thúc

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Cổ tâm linh lung”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ức vạn tân lang

Ức vạn tân lang: Hào môn tổng tài ái thượng ngã.

Tác giả : Hữu Nhân Vô Phẩm

Thể loại: Hiện đại, hài, 1×1 [?!], chủ công, đoản văn.

Độ dài : 22 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ức vạn tân lang”