[Giới thiệu][Danmei] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Tác giả: Trinh Nam Diệp Tử

Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên qua, thú nhân trung khuyển công, đặc chủng binh thụ, chủng điền, sinh tử, ấm áp văn.

Độ dài: 120 chương và phiên ngoại

Continue reading

Advertisements

[Giới thiệu][Danmei] Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tâm lý học, ngược tâm, mặt dày vô sỉ cảnh sát công, ngạo kiều biệt nữu tổng tài thụ, HE

Độ dài: 32 chương và phiên ngoại

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] Đại điểu hữu thí dụng

Tác giả: Hắc Ám Chi Quang (黑暗之光)

Thể loại: đam mỹ, hài bỉ, hiện thực hướng, bi đát thầy thuốc công x cường tráng cảnh sát thụ, 1×1, HE

Độ dài: 52 chương

Chủ dịch: Padini (44 chương) → Tư Đồ Tiên (Hoàn)

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] Yêu thầm kiểu Âu Mĩ

Yêu thầm kiểu Âu Mĩ

Tác giả: Bất Lạc Đích Phàm Trần

Thể loại: hiện đại, hắc bang, 1×1, cường cường, bá đạo thâm tình lão đại công x thâm tàng bất lộ đặc chủng thụ, HE

Độ dài: 10 chương

Chủ dịch: Doanh Doanh (Hoàn)

Continue reading

[Giới thiệu][Danmei] Tập cảnh

Tập cảnh

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Mỹ bá đạo phúc hắc công, cảnh quan thụ, 1 x 1, hiện đại đô thị, BDSM

Độ dài: 2 quyển gồm Tiết tử, 22 chương và 2 đặc biệt điển

Continue reading