Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Tác giả: Trinh Nam Diệp Tử

Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên qua, thú nhân trung khuyển công, đặc chủng binh thụ, chủng điền, sinh tử, ấm áp văn.

Độ dài: 120 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tâm lý học, ngược tâm, mặt dày vô sỉ cảnh sát công, ngạo kiều biệt nữu tổng tài thụ, HE

Độ dài: 32 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Động vật máu lạnh

Động vật máu lạnh

Tác giả: Tuyết An

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hình cảnh, cường công cường thụ, 1 x 1, HE

Độ dài: 18 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Động vật máu lạnh”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đại điểu hữu thí dụng

Tác giả: Hắc Ám Chi Quang (黑暗之光)

Thể loại: đam mỹ, hài bỉ, hiện thực hướng, bi đát thầy thuốc công x cường tráng cảnh sát thụ, 1×1, HE

Độ dài: 52 chương

Chủ dịch: Padini (44 chương) → Tư Đồ Tiên (Hoàn)

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đại điểu hữu thí dụng”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tư nhân cảnh khuyển

Tư nhân cảnh khuyển

Tác giả: Dịch Tu La – 《易修罗 》.

Thể loại: trinh thám, phá án, đoản văn, cảnh sát, 1×1, HE.

Độ dài: 13 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tư nhân cảnh khuyển”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Yêu thầm kiểu Âu Mĩ

Yêu thầm kiểu Âu Mĩ

Tác giả: Bất Lạc Đích Phàm Trần

Thể loại: hiện đại, hắc bang, 1×1, cường cường, bá đạo thâm tình lão đại công x thâm tàng bất lộ đặc chủng thụ, HE

Độ dài: 10 chương

Chủ dịch: Doanh Doanh (Hoàn)

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Yêu thầm kiểu Âu Mĩ”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tập cảnh

Tập cảnh

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Mỹ bá đạo phúc hắc công, cảnh quan thụ, 1 x 1, hiện đại đô thị, BDSM

Độ dài: 2 quyển gồm Tiết tử, 22 chương và 2 đặc biệt điển

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tập cảnh”