Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tâm lý học, ngược tâm, mặt dày vô sỉ cảnh sát công, ngạo kiều biệt nữu tổng tài thụ, HE

Độ dài: 32 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Dụ dỗ đại thần

Dụ quải đại thần

Tác giả: Lâm Tịch Ẩn <林夕隐>

Thể loại: Hiện đại đô thị, giới giải trí, viết văn, ấm áp, đại thần công, biệt nữu thụ, 1vs1, HE.

Độ dài: 79 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Dụ dỗ đại thần”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nam thứ yêu nam chính

Nam thứ yêu nam chính

Tác giả: Duy Quân Nặc

Thể loại: Tra (tra dễ sợ =))) ôn nhu công, lạnh lùng biệt nữu độc miệng thụ, công sủng thụ, xuyên sách, hiện đại, có tí huyễn huyễn

Độ dài: 34 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nam thứ yêu nam chính”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sự kiện phòng 503

Sự kiện phòng 503

Tác Giả: Thỏ Giấy Lười 懒兔纸

Thể loại: Hoan hỉ oan gia, Tình hữu độc chung, Trung khuyển công, biệt nữu thụ, chậm nhiệt, HE, thoải mái vườn trường.

Độ dài: 40 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sự kiện phòng 503”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Vi thần rất bận

Vi thần ngận mang

Tác giả: Nguyên Dĩ Thành Tích

Thể loại: trung thiên đam mỹ cổ trang, cung đình hầu tước cận thủy lâu thai, 1×1, muộn tao thừa tướng công x biệt nữu đế vương thụ, moe tiêu khiển văn, HE.

Độ dài: 15 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Vi thần rất bận”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sủng thê chi đạo

Sủng thê chi đạo

Tác giả: Duẫn Gia < 尹琊 >

Thể loại: Hiện đại đô thị, ấm áp, 1vs1, HE.

Độ dài: 140 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sủng thê chi đạo”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Giăng bẫy tình yêu

Ái đích dụ bộ

Tác giả: Kết Kết (桔桔)

Thể loại: Hiện đại, dã thú kiêm trung khuyển công x không được tự nhiên kiêm lạnh lùng thụ, 1×1, HE.

Độ dài: 10 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Giăng bẫy tình yêu”