Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng

Thanh Long Đồ Đằng

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: Đam mỹ, sư đồ niên hạ, cung đình hầu tước quyền mưu, giang hồ ân oán

Độ dài: 110 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thanh Long Đồ Đằng”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ

Trọng Đăng Tiên Đồ

Tác giả: Thiệu Hưng Thập Nhất

Thể loại: Trọng Sinh, Sinh Tử, Cường Cường, Tu Chân, Huyền Huyễn, 1V1, Báo Thù Rửa Hận, Sảng Văn, Ngược Tra, Công Sủng Thụ, Tình cảm ấm áp, HE

Độ dài: 76 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng Đăng Tiên Đồ”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuất Sao

Rút kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Cung đình hầu tước, ân oán giang hồ, kiều trang cải phẫn, thiên chi kiêu tử.

Độ dài: 70 chương và 2 Phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuất Sao”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mạt thế trọng sinh chi Tang thi hoàng đích phục cừu

Sự báo thù của tang thi hoàng 

Tác giả: Yêu Thương Hải

Thể loại: Báo thù rửa hận, mạt thế, dị năng, trùng sinh, tu chân, thanh thủy văn, HE, 1vs1, cường cường.

Độ dài: 139 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mạt thế trọng sinh chi Tang thi hoàng đích phục cừu”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Lời hứa cả đời

Nhất Nặc Chung Sinh

Tác giả:  Uyển Như Luân Hồi

Thể loại: cổ trang, ngược luyến tàn tâm, thanh mai trúc mã, ân oán giang hồ, BE.

Độ dài: 20 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Lời hứa cả đời”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mạo hợp thần ly

Gần mặt cách lòng

Tác giả: Mỗ Niên Mỗ Nguyệt

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, Thâm tình nội liễm công X Ôn nhuận ẩn nhẫn thụ, thầm mến bảo dưỡng, hào môn ân oán, HE.

Độ dài: 69 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mạo hợp thần ly”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Ta là một ảnh vệ

Ta là một ảnh vệ

Tác giả : Vũ Tiểu Phi (羽小飞)

Thể loại : xuyên không, cổ đại, cung đình, ân oán tình cừu, ấm áp, cường x cường, thô bỉ thổ tào (*) mặt than thụ x âm hiểm lãnh diễm thần kinh công, HE

Độ dài: 85 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Ta là một ảnh vệ”