Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi Này, đến YY đi~

[Võng phối] Yêu, lai YY ba~

Tác giả: Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Võng phối, đam mỹ, hiện đại, ấm áp, 1×1, HE, đại thần công, không nổi tiếng tàn tật thụ

Độ dài: 63 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi Này, đến YY đi~”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi độc gia thụ quyền

Trao quyền duy nhất

Tác giả: Hà Tiêm Giác (Diễm Cừ)

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, ấm áp, 1X1, HE, phản công

Độ dài: 151 chương và Vĩ thanh

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi độc gia thụ quyền”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Giả làm bạn trai

Giả làm bạn trai

Tác giả: Tây Đại Tân

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, hào môn thế gia, hài hước, ấm áp, HE.

Độ dài: 38 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Giả làm bạn trai”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đoạn ngắn đoạn trích nhật kí mối tình đầu

Đoạn ngắn đoạn trích nhật kí mối tình đầu

Tác giả: Tiên Hà Giải Hoàng Cục Phạn

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trúc mã, điềm văn, HE

Độ dài: 27 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đoạn ngắn đoạn trích nhật kí mối tình đầu”

Crush On You

[Fanfic][U23VN] Crush On You

Crush On You

Tác giả: chanhchua310

Thể loại: Fanfic, nhiều couple, hoan hỉ oan gia, hiện đại đô thị, ấm áp, OOC, HE

Nhân vật: All team U23 AFC 2018

Tiếp tục đọc “[Fanfic][U23VN] Crush On You”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: hiện đại, ấm áp, 1×1, trúc mã trúc mã, một chút vườn trường, đoản văn, HE,…

Độ dài: 7 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần”