Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trộm một ngôi sao

Trộm một ngôi sao

Tác giả: Thiết Mã Đương Lang

Thể loại: tiểu trung thiên, hiện đại, trước vườn trường sau đô thị, lâu ngày gặp lại, thầm mến, có H, điềm văn, hỗ sủng, không ngược, cởi mở thâm tình ôn nhu công x lạc quan hướng về phía trước ấm áp thụ, HE,…

Độ dài: 48 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trộm một ngôi sao”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi Này, đến YY đi~

[Võng phối] Yêu, lai YY ba~

Tác giả: Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Võng phối, đam mỹ, hiện đại, ấm áp, 1×1, HE, đại thần công, không nổi tiếng tàn tật thụ

Độ dài: 63 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi Này, đến YY đi~”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi độc gia thụ quyền

Trao quyền duy nhất

Tác giả: Hà Tiêm Giác (Diễm Cừ)

Thể loại: Đam mỹ, võng phối, ấm áp, 1X1, HE, phản công

Độ dài: 151 chương và Vĩ thanh

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi độc gia thụ quyền”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Giả làm bạn trai

Giả làm bạn trai

Tác giả: Tây Đại Tân

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, hào môn thế gia, hài hước, ấm áp, HE.

Độ dài: 38 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Giả làm bạn trai”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đoạn ngắn đoạn trích nhật kí mối tình đầu

Đoạn ngắn đoạn trích nhật kí mối tình đầu

Tác giả: Tiên Hà Giải Hoàng Cục Phạn

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trúc mã, điềm văn, HE

Độ dài: 27 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đoạn ngắn đoạn trích nhật kí mối tình đầu”

Crush On You

[Fanfic][U23VN] Crush On You

Crush On You

Tác giả: chanhchua310

Thể loại: Fanfic, nhiều couple, hoan hỉ oan gia, hiện đại đô thị, ấm áp, OOC, HE

Nhân vật: All team U23 AFC 2018

Tiếp tục đọc “[Fanfic][U23VN] Crush On You”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần

Bạn bè của tôi là đại thần

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: hiện đại, ấm áp, 1×1, trúc mã trúc mã, một chút vườn trường, đoản văn, HE,…

Độ dài: 7 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Bạn bè của tôi là đại thần”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuân phong trầm túy đích vãn thượng

Xuân phong trầm túy đích vãn thượng

Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, kinh tế thương trường, nhất công nhất thụ, HE.

Độ dài: 52 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuân phong trầm túy đích vãn thượng”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tuyệt sắc

Tuyệt sắc

Tác giả: Tử Vũ

Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, phụ tử niên hạ, phụ thụ tử công, nhất công nhất thụ, phúc hắc công x đơn thuần ngốc ngốc thụ, suất công mỹ thụ, chút ngược, bình thản ấm áp, HE

Độ dài: 38 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tuyệt sắc”