Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Phi Chính Quy Luyến Ái

Phi Chính Quy Luyến Ái

Tác giả: Nhất bôi tửu lương

Thể loại: Đam mỹ, mau xuyên, hệ thống, tổng công, HE

Độ dài: 71 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Phi Chính Quy Luyến Ái”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sự quyến rũ của sói

Sự quyến rũ của sói

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: Cường cường, nhân thú, niên hạ, đô thị tình duyên, dị năng, 1×1, HE

Độ dài: 82 chương và 3 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sự quyến rũ của sói”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trở lại những năm 80

Trở lại những năm 80

Tác giả: Lão Nạp Bất Hiểu Ái

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, 1X1, thụ trùng sinh x công trung khuyển, chủ thụ, phần sau có sinh con, HE.

Độ dài: 88 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trở lại những năm 80”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sống lại về một nhà

Sống lại về một nhà

Tác giả: Thủ Bản Kỳ Tư

Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE

Độ dài: 91 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sống lại về một nhà”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thầm mến (Trì Đại Tối Cường)

Thầm mến

Tác giả: Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, điềm văn, HE

Độ dài: 51 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thầm mến (Trì Đại Tối Cường)”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh thành chó dẫn người mù

Trọng sinh thành chó dẫn người mù

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại giá không, linh hồn chuyển hoán, điềm văn

Độ dài: 60 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trọng sinh thành chó dẫn người mù”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi Này, đến YY đi~

[Võng phối] Yêu, lai YY ba~

Tác giả: Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Võng phối, đam mỹ, hiện đại, ấm áp, 1×1, HE, đại thần công, không nổi tiếng tàn tật thụ

Độ dài: 63 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Võng phối chi Này, đến YY đi~”