Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuyên việt biến thành thái giám

Xuyên việt biến thành thái giám

Tác giả: Thượng Quan Thần

Thể loại: 1×1, xuyên không, vương gia công, thái giám thụ, HE

Độ dài: 41 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuyên việt biến thành thái giám”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sư tôn luôn muốn bù đắp lại

Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ

Tác giả: Mộc Tử Mặc Bạch

Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HE

Độ dài: 93 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sư tôn luôn muốn bù đắp lại”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!

Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương

Thể loại: Xuyên qua – Tương lai – Cường cường – Điềm văn – 1×1 – HE

Độ dài: 165 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi!”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Xuất Sao

Rút kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Cung đình hầu tước, ân oán giang hồ, kiều trang cải phẫn, thiên chi kiêu tử.

Độ dài: 70 chương và 2 Phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Xuất Sao”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc

Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Hài, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, ngọt văn, 1×1, khốc suất đến bệnh xà tinh tổng tài công, tiểu trong suốt thụ

Độ dài: 37 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non

Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non

Tác Giả: Họa Thi Ngữ

Thể loại: hiện đại, ngụy phụ tử, niên thượng, cao phú suất kế phụ công x tiểu bạch đơn thuần kế tử thụ, sủng, HE

Độ dài: 106 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non”

Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Mặt Nạ Hoàn Mỹ 

Tác giả: Thu Thuỷ Mặc Liên

Thể loại: Xuyên không, phụ tử cường cường, huyền huyễn, 1×1, nam nam sinh tử.

Độ dài: 4 quyển gồm 140 chương và phiên ngoại gồm chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Mặt Nạ Hoàn Mỹ”