Giới thiệu truyện, Trên 101 chương

[Giới thiệu][Danmei] Vãn hồi

Vãn hồi

Tác giả: Phi Sát

Thể loại: Đam mỹ, chủ công, trọng sinh, 1×1, ấm áp, ngọt, giới giải trí, Đại thần x Đại Boss, cường công cường thụ, hào môn thế gia, HE~

Độ dài: 120 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Vãn hồi”