Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tâm lý học, ngược tâm, mặt dày vô sỉ cảnh sát công, ngạo kiều biệt nữu tổng tài thụ, HE

Độ dài: 32 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Di chứng của căn bệnh hoang tưởng Capgras”