Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Nhất thế vi nô

Nhất thế vi nô

Tác giả: Công Tử Thư Dạ

Thể loại: đam mỹ cổ trang, trọng sinh, phúc hắc chủ tử cường công x trung khuyển ảnh vệ cường thụ, ân oán giang hồ, công cưng chiều thụ (thật sự?), HE. (Có H)

Độ dài: 63 chương và 4 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Nhất thế vi nô”