Truyện ngắn

[Truyện ngắn][Teenstory] Bóng hình thân thương – Kỳ 2

i-love-you-quotes-for-her-quotes-806

Kì 2: Hoa hồng trắng

Tiếp tục đọc “[Truyện ngắn][Teenstory] Bóng hình thân thương – Kỳ 2”