Danmei, Thầm mến

[Đồng nhân] Thầm mến

Thầm mến

Tác giả: Y Lai Văn

Thể loại: Đồng nhân phim truyền hình Hai người cha (Two Fathers), dương quang tinh anh lưu manh công x ôn nhu nho nhã nhân thê thụ, thoải mái, ngọt ngào, HE.

Nhân vật chính: Đường Tường Hi, Ôn Chấn Hoa

Tiếp tục đọc “[Đồng nhân] Thầm mến”