Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thư Ca

Thư Ca

Tác giả: Hải Lý Sa

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, ngược luyến tàn tâm, không biết nên để là nhất thụ nhất công hay là nhất thụ lưỡng công nữa><, cả hai bản HE vs BE.

Độ dài: 10 chương gồm 30 phần

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thư Ca”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Phát ngoan tiên sinh

Phát ngoan tiên sinh

Tác giả: 长雾 – Trường Vụ

Thể loại: hiện đại đô thị, 1×1, khốn nạn công, phúc hắc thụ, oan gia hoan hỉ, hài hước, HE

Độ dài: 34 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Phát ngoan tiên sinh”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ

Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ

Tác Giả: Ám Dục

Thể Loại: Nhất thụ nhất công, hài, cổ trang.

Độ dài: 66 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Quý ngài lảm nhảm

Phế thoại tiên sinh 

Tác giả: Trường Vụ

Thể loại: đam mỹ hiện đại, công sở, hài hước văn, điềm văn, mặt than bình tĩnh tinh anh phúc hắc công vs nhân thê lảm nhảm xoắn xuýt không tự nhiên thụ, 1v1, HE.

Độ dài: 10 chương và 9 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Quý ngài lảm nhảm”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Phúc hắc tiên sinh

Phúc hắc tiên sinh

Tác giả: 长雾 – Trường Vụ

Thể loại: hiện đại đô thị, 1×1, quỷ kế đa đoan công, chậm chạp ngốc nghếch thụ, oan gia hoan hỉ, hài hước, HE

Độ dài: 10 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Phúc hắc tiên sinh”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Quý ngài phấn hồng

Quý ngài phấn hồng

 Tác giả: Trường Vụ 

Thể loại: Hiện đại, phúc hắc cường công, mỹ thụ thích màu hồng, HE

Độ dài: 34 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Quý ngài phấn hồng”

Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Dị Thế Đế Vương Luyến

Dị Thế Đế Vương Luyến

Tác giả: Lãnh Dạ Minh Hoàng

Thể loại: xuyên không, cổ trang cung đình, phụ tử văn, nhất công nhất thụ, mặt lạnh công x nữ vương thụ, công sủng thụ, HE

Độ dài: 47 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Dị Thế Đế Vương Luyến”

Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Lam nhan “bất” bạc mệnh

Lam nhan “bất” bạc mệnh

Tác giả: Alpha

Thể loại: Xuyên việt giá không, hài, 3P, cung đình, giang hồ võ học môn phái… túm lại là kim cổ đông tây hầm pà lằng đều tụ hội về đây

Độ dài: 65 chương và 5 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Lam nhan “bất” bạc mệnh”

Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Tân lang thượng sai giường

Tân lang thượng sai giường

Tác giả: 桃桃 – Đào Đào

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, mỹ công bình phàm thụ, công sủng thụ, HE

Độ dài: Tiết tử, 8 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Tân lang thượng sai giường”

Giới thiệu truyện

[Giới thiệu][Danmei] 10 tuổi với 17 tuổi

10 tuổi với 17 tuổi

Tác giả: Tử Hàn (紫寒)

Thể loại: Hiện đại đô thị, ngọt ngào, ngụy huynh đệ, luyến đồng, 1×1, BL, HE, ngắn.

Độ dài: 4 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] 10 tuổi với 17 tuổi”