Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Yêu phải thiên tài nằm vùng

Ái thượng thiên tài ngọa để

Tác giả: Apple.

Thể loại: hiện đại, hắc bang, hình cảnh, cường cường, HE.

Độ dài: 11 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Yêu phải thiên tài nằm vùng”