Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Quân túy trầm hương

Quân túy trầm hương

Tác giả: Thụy Giả – 瑞者

Thể loại: đam mỹ cổ trang, thương nhân và kỹ nam, nhất thụ nhất công, ngược tâm, kết thúc tốt đẹp (HE)

Độ dài: 2 quyển gồm 16 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Quân túy trầm hương”