Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đại phách quan

Đại phách quan

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: cường công mỹ cường thụ, thụ tuy có điểm phúc hắc nhưng rất ôn nhu, niên hạ, ấm áp văn, HE

Độ dài: 45 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đại phách quan”