Giới thiệu truyện, Trên 51 chương

[Giới thiệu][Danmei] Đại giá quý phi

Đại giá quý phi

Tác giả: Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư

Thể loại: cổ trang, cung đình, cường công – ôn nhuận thụ, HE.

Độ dài: 70 chương và phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Đại giá quý phi”