Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Báo ân kí

Báo ân kí

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, giả tưởng, nhất thụ nhất công, bình phàm thư sinh thụ, hồ ly tinh mỹ công, ấm áp, HE

Độ dài: 10 chương và 1 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Báo ân kí”