Giới thiệu truyện, Trên 6 chương

[Giới thiệu][Danmei] Thập niên

Thập niên

Tác giả: Ám Dạ Lưu Quang

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, cường công cường thụ…, HE

Độ dài: 10 chương và 2 phiên ngoại

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Thập niên”