Giới thiệu truyện, Trên 21 chương

[Giới thiệu][Danmei] Yêu thô nhân

Ái thượng nhất cá thô nhân

Tác Giả: 冬虫 (Đông Trùng).

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, tiểu quan thụ, đốn củi công, HE.

Độ dài: 30 chương

Tiếp tục đọc “[Giới thiệu][Danmei] Yêu thô nhân”